گذری بر چند کتاب و نامی از استاد 

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
   
   
   

The New York Academy of Science
عضویت پروفسور حسابی در آکادمی علوم نیویورک

   
   

Year Book
آکادمی علوم جهان سوم، که توسط پروفسور عبدالسلام، برنده جایزه نوبل پایه گذاری شد. پروفسور عبدالسلام از دوستان نزدیک پروفسور حسابی بودند. استاد حسابی، عضو آکادمی علوم جهان سوم بودند.

   
   

Bulletin of the American Physical Society
عضویت پروفسورحسابی در انجمن فیزیک آمریکا.

   
   

World’s Who’s Who in Science
لیست دانشمندان تاثیرگذار، تهیه شده توسط موسسه آمریکایی مارکویز، شیکاگو، ایلینویز

   
   

پژوهشگران معاصر ایران

 
   
   
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved