مراسم چهارشنبه سوری

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 "چهارشنبه سوری"


تمامی آیین‌های ایران ، براساس فلسفه‌یی درست ، و طی چند هزار سال ، شکل گرفته است ، که عاری از هرگونه خرافات می‌باشد .
از همین رو ، برجسته‌ترین اختراع بشر ، کشف آتش را ، با نام و یادی مبارک و ماندگار ، در مراسمی ، به نام چهارشنبه سوری ، پاس می‌دارند .

آتش ، به مردم ، آموخت ، تا توانایی یافته ، خود را ، از سرما ، مرگ ، یخ زدگی ، تاریکی ، حمله حیوانات وحشی و خام خواری (بروز بسیاری از بیماری‌ها) ، مصون بدارند .

با کشف آتش ، سلاح و تجهیزات جنگی و دفاعی را ، فراهم آوردند ، به میکروب زدایی رسیدند ، وسایل جراحی ساختند ، ضدعفونی کردن را یاد گرفتند ، و نهایتاٌ پاکیزگی را آموختند ، به معالجه امراض ، اشراف یافتند ، و از زمان بیشتری برای کار و فعالیت ، بهره گرفتند.

از قدیم الایام ، ایرانیان ، برای آن که ، نقطه برجسته این سپاس را ، در کودکان ، نوجوانان و جوانان خود ، از طفولیت ، جاوید بدارند ، و این جاودانگی را ، در تمام عمر ، به یاد داشته باشند ، در شب چهارشنبه آخر هر سال ، در جشنی بی‌همتا ، به نام چهارشنبه سوری ، گرد هم می‌آمدند ، تا این سپاس الهی را ، با شادی و سرور ، زنده بدارند .

به زبان ساده و کلام خلاصه آموختند که : هنگام پریدن از روی آتش بگویند زردی من از تو ، سرخی تو از من ، یعنی ضعف و نادانی و کاستی خودم را از طریق آتش (عامل نوآوری) جبران کرده و به افزوده‌های دانشی می رسم، پاسداشت آغاز اختراعات ، احترام به امر نوآوری و پژوهش ، باید به شکلی ، در دل و روح هر ایرانی ، برقرار باقی‌بماند .

7 بوته آتش ، به یاد 7 روز هفته ، برپا شود ، افروخته گردد ، هر ایرانی از حرارت آن گرم شود ، یاس و نومیدی و دلسردی‌هایش را ، در آن بریزد ، و همواره ، دلگرم ، شاد و امیدوار باشد .

پس ، این گناه بزرگی است ، که این آورده مقدس و مبارک را ، به سخره بگیریم ، آن را ، خرافه دانسته ، یا خدای ناکرده ، به آتش پرستی ، ترجمه کنیم ! که مسلما ، این طرز فکر یک ضد ایرانی ، و ناآگاه از تاریخ و فرهنگ است .

در تایید و اثبات این پدیده ، ایرانیان اندیشمند ، آجیل چهارشنبه سوری را ، که مشکل گشا هم خوانده می شود را ، به دیگر ملزومات این شب ، می‌افزایند ، یعنی ، بیایید تا شادی و امید حلال مشکلاتتان گردد.

اما ، در اینجا، به یک رسم بسیار مهم انسانی ، در رسوم ایرانیان ، که همانا ، آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی است اشاره می‌نماییم:
این رسم قاشق زنی است ، که پیر و جوان ، برای گردآوردن اعانه ، پول یا شیرینی و ... ، به در هر خانه‌یی می‌روند ، تا مبادا ، شب سال نو ، یکی از هم نوعان آنان ، محروم از همه این شادی‌ها و خوشحالی‌ها باشد و فالگوش می‌ایستند تا با اتکا به اجازه بیان برای آگاهی از بروز مشکلات و برنامه ریزی برای رفع آن درد دل مردم ، کوچه و بازار ، در و همسایه شنیده ، عزمی راسخ برای حل معضلات در سال نو را فراهم آورند .

 
       
  Web site designed by Tafsirgaran Systems co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved