دکتر حسابی در سال های تحصیل و تدریس با تمامی شاگردان و اساتید خود ارتباط خوب دوستانه داشتند و اکثر این ارتباطات به دوستی های عمیق و همکاری های موثر تبدیل می شد.
بسیاری از دانشجویان استاد، خود به دانشمندان به نامی تبدیل می گشتند. کلیه شاگردان استاد در مسندهای علمی، فرهنگی و سیاسی منشا خدمات بی شماری بوده اند. استاد ارتباط دوستانه خود را با اکثر این شاگردان تا آخرین لحظه حیات خویش حفظ  کردند.
اساتید بزرگ و مسلم فیزیک در دوره های مختلف تحصیل و فرصت های مطالعاتی از همکاران نزدیک و استاد ایشان بوده اند که این ارتباطات نیز اکثراً توسط دکتر حسابی حفظ شده است.
علاوه بر حوزه تحصیلی خود، استاد با اساتید حوزه های ادبیات جهان و ایرانی نیز ارتباط دوستانه و نزدیکی داشته اند و مباحث جالب علمی در این زمینه ها از پروفسور حسابی با اساتید بزرگ جهانی و ایرانی به یادگار مانده است.

صفحه اصلی راهنمای تارنما
           
 

استاد و شاگردان

 
 
 
 
 
 
     

شاگردان:

 

گریزی ماندگار در بیانات ارزشمند برخی از شاگردان ، دوستان و همکاران بزرگوار و قدرشناس استاد

» پروفسور علی جوان

» دکتر کمال‌الدین جناب

» آقای ناصر مقبلی

» دکتر مهدی گلشنی
» پروفسور بهرام عکاشه

 

چند نمونه از تزهای تقدیمی اساتید بزرگ به پروفسور حسابی

 

» دکتر محسن هشترودی

» دکتر محمدعلی مجتهدی

» دکتر  کاظم امیدوار

» دکتر فضل‌اله شیروانی

» دکتر آلینوش تریان

 

 
    دوستان:
      همکاران:  
     

سایر:

» ضیاء موحد

 
       

 

 

 

 

 

 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved