خــــانه |  راهـنمای تـــارنما |  جستجو    
 
     
 
 

     تـــــــــازه هـــــــا  
 
   گزارش رونمایی از دیوان حافظ حسابی
   دعوتنامه رونمایی از دیوان حافظ (حسابی)
   تور گردشگری منزل، موزه، کتابخانه ...
   بروشور موزه پروفسور حسابی
   خبرنامه روز جهانی موزه (بهار 97)
   تعیین ساعت ایران
   همایش یونسکو در بنیاد پروفسور حسابی
   فیلم های مصاحبه با پروفسور حسابی
   سخنرانی در سوگ درگذشت اینشتین
   بخشی از عضويت های استاد‎‎‎‌
   دیدگاهی بر تئوری پروفسور حسابی
   بزرگداشت سی صدمین سالگرد تولد نیوتن
   خرید زمین در کره مریخ
   تئوری استاد
   تزهای تقدیمی اساتید بزرگ به استاد ...
 
     پیــــــوندهـــــــــــا 
 
   

   

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
     
     
         
 
  مرد نخستین ها
 
 
     
 
تدوین قانــون ملی شدن نفت و اولین رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
بنیـان گــذاری رآکتــور اتمی و پـایه گــذاری سـازمان انــــرژی اتمـی کشـور
ایجاد انجمن زبان فارسـی و بنیان گــذاری فرهنگستـان زبــــان ایـــران
اولین نقشه برداری مدرن فنی در ایـــران (بندر لنـــگه - بوشـهر)
پایهگذاری اولین کارگاه ســـاخت قطعات اتومبیـل در کشور
ساخــت و راه انــدازی اولین آنتــن فرستنده کشــــور
ایجــــــاد اولین ایستگاه هواشناســــــی در ایران
ساخت اولین آزمایشگاه علــــــــــــــوم پایه
ساخت اولین دستگاه خورشیـــــــــدی
ساخت اولین هولوگـــــرام در کشور
پایه‎‎‎‌گذاری انجمن فیزیک ایــــــــران
پایه‎‎‎‌گذاری دارالمعلمین عالـــی
پایه‎‎‎‌گذاری دانشســرای عالی
ساخت راه تهران -شمشک
تعیین ســــــــــــــاعت ایران
اولین استاد ممتاز دانشگاه
راه‎‎‎‌اندازی اولین لیـــــزر ایران
پایه‎‎‎‌گذاری مؤسسه ژئـوفیزیک
پایه‎‎‎‌گذاری رصدخانه نوین ایــــران
ساخت اولین ژنراتور آبی (آسیابی)
پایه‎‎‎‌گذاری مدارس عشــــــایری کشـــور
بنیان‎‎‎‌گذاری مرکز عدســی‎‎‎‌ سازی کشــــــور
بنیان‎‎‎‌گذاری بخش اپتیـــک دانشکده علـــــــــوم
راه‎‌اندازی اولین مرکز زلزله‎‎‎‌ شناســــــــــــــی ایـران
پایه‎‎‎‌گذاری بخش آکوستیـک دانشــــکده علــــــــــــــــوم
پایه‎‎‎‌گذاری مرکز مـــدرن تعقیب مــــــــــــــــــــــاهواره - شیراز
خرید زمیــــــــــــن در کره مریخ (به عنوان سومین کشور در جهان)
اولین نماینده دائمی ایــــــــران در سازمان بین ‎‎‎‌المللی هسته‎‎‎‌ یی (اتمــی)
فعالیت در 3 نسل کار فرهنگی، علمی، پژوهشی و آموزش 7 نسل استاد و دانشجو
پایه‎‎‎‌ گذاری اداره اوزان و مقیاس‎‎‎‌ ها و تدوین قانون استاندارد و تأسیس مؤسسه ا ستـــاندارد
اندازه‎‎‎‌ گیری فواصل و محاسبه گام‎‎‎‌ های موسیقی ایران و بنیان ‎‎‎‌گذاری انجمن موسیقــی کشــــــــــور
اولین نماینـــده دائمی ایــــران در کمیته بین‎‎‎‌ المللی فضا و یازده سال ریاســت گروه ممالک جــهان ســــــــوم
پایه‎‎‎‌گذاری واحد‎‎‎‌های تحقیقاتی فیاورن خان و مان و سغدایی (برای پژوهش‎‎‎‌های اپتیک فیزیک سیستم‎‎‎‌های هـوش مصنوعی
مکانیــک- هیدرودینامیک- انرژی ‎‎‎‌های نو با بیش از 50 مـورد نو‎‎‎‌آوری از دست آوردهای نویــن استاد برای نیل به خود‎‎‎‌پایی کشور) 
         
     
■ زندگی نامه     ■ فرهنگی     ■ پژوهشی - صنعتی     ■ گالری    
                       
» شرح زندگی     » چاپ و انتشار     » تئوری استاد     » گالری عکس    
» خانواده     » موزه     » مکانیک و هیدرودینامیک     » گالری فیلم    
» فرهنگی، هنری     » کتابخانه     » هوش مصنوعی     » گالری پوستر    
» تحقیقات     » فرهنگ ایرانی     » فیزیک ذرات بنیادی و حرارت     » تور مجازی بنیاد    
» کتاب ها     » مراسم و سخنرانی ها     » الکترونیک و اپتیک          
» رساله ها، مقالات و سخنرانی ها     » جوایز                
» موسسات     » نشست های علمی – فرهنگی بنیاد     ■ زیست محیطی          
» خدمات و مشاغل     » رسانه ها                
» دوستان، همکاران، شاگردان           » سازمان ملل، ارتقاء زیست محیطی بنیاد          
» نشان ها و مدارک بین المللی     ■ تازه ها     » فعالیت های زیست محیطی          
» کنفرانس ها و عضویت ها           » نشست های زیست محیطی          
» جملات برجسته استاد     » تازه های تارنما     » نمایشگاه های زیست محیطی          
» بورس پروفسور حسابی         » فضای زیست محیطی بنیاد (عکس)          
 
         
طراحی سایت توسط تفسیرگران سیستم کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بنیاد پروفسور حسابی می باشد. 1395- 1348