خریـــد زمین در کــــره مریخ 1346 شمسی

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
   


پروفسورحسابی : آینده جهان در فضاستخوشبختانه : نامه‎‎‎‌ها ، مدارک ، تفاهم‎‎‎‌نامه‎‎‎‌ها و پیشنهادات بسیار جالبی ، در بـیش از دودهه ، نمایندگی دایمی استاد دکترسید‌محمود حسابی ، در کنفرانس‌های بین‎‎‎‌المللی اتمی ، فضا و . . . . حفظ لایه اوزون ، به یادگار مانده است ، که نشان می‎‎‎‌دهد ، استاد ، علاوه بر انجام مسئولیت‎‎‎‌های ملی و بین‎‎‎‌المللی ، علی‎‎‎‌رغم مشکلات و مضیقه‎‎‎‌های شدید مالی ، حتی از بودجه شخصی خود ، همه‌گونه تلاش بایسته یک ایرانی متعهد را ، برای برقراری نقش موثری از کشور و مردم عزیزشان ، در امور نوین علمی و دانشی جهانی ، برقرار نموده‌اند .
اقدامات ماندگاری ، که فهرست آن ، به ضمیمه آمده ا ست ؛ در یک نمونه : یادآوری نقش آینده کشورها در امر نوین فضا می‎‎‎‌باشد ، که پروفسورحسابی ، با پرداختی مشخص ، و نموداری از اقساطی معین ، برای :

خرید قطعه زمینی در کره مریخ ، این اقدام آرنگ گونه ( سمبلیک ) از سوی مردم ایران و سایر کشورها ، در روند اقداماتی پژوهشی وماندگار درامور نوین فضایی ، به جای هزینه برای جنگ‎‎‎‌های بین‎‎‎‌المللی و خون و خونریزی ، حتی جنگ سرد ، به منظور پرهیز از تلف‎‎‎‌کردن دستاوردهای ارزشمند ملی و مردمی ، و جایگزینی آن ، با امور مهم علمی ، و در این ارتباط ، حضور در فضای لایتناهی ! نقشی مانا را به یادگار گذاشته‌اند .
که بدین وسیله ، در راستای مژدگانی فرهنگی و دلنشین از سوی بنیاد پروفسور حسابی ، برای همه فرهنگ‎‎‎‌خواهان و عاشقان امر پژوهش و نوآوران ، به دلیل ضرورتی اجتماعی ، به منظور جلوگیری از گزند برخی متجاوزین ، که آرزوی انحراف این بنیاد را ، از تمرکز تخصصی آن دارند ؛ اما به خواست خداوند ، علیرغم تمام این فشارها از یک سو ، و دشواری‌های مالی از سوی دیگر ، بنیاد علمی ، فرهنگی و پژوهشی پروفسور حسابی ، حداکثر توان خود را ، از طریق طبقه‌بندی ، ترجمه ، عکس برداری ، مراجعات مکرر به ‌سازمان‌های ذیربط ، چه در کشور عزیزمان و در سایر کشورها ، برای تهیه و آماده سازی مستـنـدات جالب و ارائه ماندگاری از خدمات بی‌مانند استاد حسابی را ، به کار می‌برد ، تا انشاءا. . . اقدامات زیربنایی ایشان ؛ در قدم اول ، در دو ارتباط خدمات اتمی و فضایی استاد ، به سرزمین مادری ، و سپس سایر امور ، مراتب شایسته توجهی را ، از طریق این تارنما ، در حد بضاعت ، در دسترس آرزومندان سرافرازی‌های ایران عزیزمان قرار دهد . 
     

 

 
         
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved