علایق متعدد و متنوع دکتر حسابی در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی موجب گردید تا موسسات و مراکز علمی متعددی را بنیان گذاری نمایند.
علاوه بر پایه گذاری مراکز آموزش عالی نظیر دانشگاه تهران، موسساتی مانند هواشناسی و سازمان انرژی اتمی ایران را بنیان نهادند.

صفحه اصلی نقشه تارنما
     

راه اندازی اولين آسياب آبی توليد برق (ژنراتور) در کشور (آشتيان، نزديک تفرش) 1305 ش (1926 م)

 
 

بیمارستان گوهردشت
 
 
 
 
 
 
 

تشکيل گروه موسيقی کلاسيک (سنتی) به نام سن سباستين (نام کوچک باخ) در پاريس، 1306 ش (1927 م) با همياری هم کلاسی های فارغ التحصيل پلی تکنيک فرانسه

     

آغاز واژه گزينی و برابر سازی علمی (نهضت جلوگيری از نفوذ کلمات خارجی در دروس دانشگاهی و زبان فارسی) 1306 ش (1927 م)

 
     

ايجاد اولين کارگاهای تجربی در علوم کاربردی در ايران 1306 ش (1927 م)

 
     

نقشه برداری و ترسيم اولين نقشه راه ساحلی سراسری بنادر خليج فارس (بوشهر-بندر لنگه)، 1307-1306 ش، (1928- 1927 م)

 
     

تأسيس اولين مدرسه مهندسی وزارت راه و تدريس در آن، 1307 ش (1928 م)

 
     

تأسيس دارالمعلمين عالی (تهران) و تدريس در آن، 1307 ش (1928 م)

 
     

ايجاد اولين آزمايشگاه علوم پايه در کشور، 1307 ش (1928 م)

 
     

ساخت اولين راديو در کشور (در دارالمعلمين عالی) 1307 ش (1928 م)

 
     

تأسيس دانشسرای عالی و تدريس فيزيک و مکانيک در آن، 1308 ش (1929 م)

 
     

ساخت و راه اندازی اولين آنتن فرستنده در کشور، 1309 ش (1930 م)

 
     

ايجاد اولين ايستگاه هواشناسی کشور (در ساختمان دانشسرای عالی نگارستان دانشگاه تهران، 1310 ش (1931 م)

 
     

نصب و راه اندازی اولين دستگاه راديولوژی در ايران، برای برادرشان، آقای دکتر محمد حسابی، اولين راديولوژيست ايران، 1310 ش (1931 م)

 
     

ايجاد انجمن زبان فارسی و بنيان گذاری فرهنگستان زبان، 1310 ش (1931 م)

 
     

تعيين ساعت ايران 1311 ش (1932 م)             ادامه>

 
     

نقشه برداری، محاسبات و احداث راه تهران- شمشک به منظور بهره برداری از معادن ذغال سنگ، 1312 ش (1933 م)

 
     

تأسيس اولين بيمارستان خصوصی در ايران: بيمارستان گوهرشاد (به نام مادر فاضله شان)، با همکاری برادرشان، دکتر محمد حسابی، 1312 ش (1933 م)

 
     

پايه گذاری تدريس علوم به زبان فارسی، و تدوين کتب علمی به زبان فارسی، 1312 ش (1933 م)

 
     

طرح تأسيس دانشگاه تهران و تدوين اساسنامه آن 1310ش (1931 م)

 
     

تأسيس دانشکده فنی در 1313 ش و رياست و تدريس در آن دانشکده (1934 م)

 
     

تأسيس دانشکده علوم، 1321 ش و رياست آن دانشکده از 1327-1321 و از 1336-1330 ش و تدريس در آن از بدو تأسيس تا پايان عمر، 1371 ش (1992 م)

 
     

پايه گذاری و عضويت افتخاری در شورای عالی معارف، 1321 ش (1942 م)

 
     

تأسيس مرکز عدسی سازی اپتيک کاربردی در دانشکده علوم دانشگاه تهران 1323 ش (1944 م)

 
     

تأسيس اولين رصدخانه نوين در ايران، 1324 ش (1945 م)

 
     

راه اندازی اولين مرکز زلزله شناسی کشور، 1328 ش (1949 م)

 
     

تأسيس بخش آکوستيک در دانشکده علوم و اندازه گيری فواصل و تنظيم گام ها و مصالعات علمی روی نت های موسيقی ايرانی، 1325 ش (1946 م) با همکاری مرحوم دکتر برکشلی و همیاری های دکتر ناجی

 
     

پايه گذاری و برنامه ريزی آموزش نوين ابتدايی و دبيرستانی، 1330 ش (1951 م)

 
     

پايه گذاری مدارس عشايری و تأسيس اولين مدرسه عشايری در ايران، 1330 ش (1951 م)

 
     

تآسيس و رياست موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، 1344-1330 ش (1965-1951 م)

 
     

پايه گذاری مرکز تحقيقات اتمی دانشگاه تهران، 1330 ش (1951 م)

 
     

تدوين اساسنامه و تأسيس مؤسسه ملی ستاندارد ايران، 133 ش (1954 م)

 
     

تأسيس مرکر مدرن تعقيب ماهواره ها در شيراز، 1335 ش (1956 م)

 
     

پايه گذاري مرکز مخابرات اسد آباد همدان، 1338 ش (1959 م)

 
     

تأسيس و رياست انجمن ژئوفيزيک ايران، 1345 ش (1966 م)

 
     

راه اندازی اولين ليزر ايران، 1345 ش (1966 م) و آغاز تدریس آن در دانشکده علوم

 
     

تأسيس و راه اندازی رآکتور اتمی دانشگاه تهران و ايجاد سازمان انرژی اتمی ايران، 1349 ش (1970 م)

 
     

تأسيس انجمن موسيقی ايران و مرکز پژوهش های موسيقی

 
           
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved