کنفرانس لایه اوزون  در سال 1936 م، هفتاد سال پیش در دانشگاه آکسفورد

 
صفحه اصلی نقشه تارنما

     کنفرانس هــــا

    کنفرانس لایه اوزون:  
     

مشکلی که اخیرا به شدت مورد توجه جهانیان قرار گرفته است نازک شدن لایه اوزون و از بین رفتن این لایه حفاظتی کره زمین است . این مطلب از دیدگاه دانشمندان مدتهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آقای دکتر حسابی نیز به اهمیت این موضوع واقف بودند . ایشان در سال 1936 میلادی ، 1315 شمسی از طرف ایران در اولین کنفرانس بین المللی حفظ و حراست از لایه اوزون شرکت نمودند و در کنار سایر دانشمندان از کشورهای دیگر جهان به چاره اندیشی برای حل این معضل پرداختند.

     
   
         
    کنفرانس هوا و فضا:  
     

پس از تشکیل کمیته علمی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو، آقای دکتر حسابی به عنوان نماینده دایم ایران در زیر کمیته علمی و فنی این کمیته عضویت و شرکت داشتند. حضور ایشان در طی سال های عضویت، حضوری موثر و راه گشا بود و پیشنهادات ایشان در مقاطع مختلف مورد تایید و تشویق نمایندگان سایر ملل قرار گرفت. جلسات و نشست های این زیرکمیته در ژنو، وین و نیز نیویورک برگزار گردیده است.


لینک ادامه مطلب -->

     
   
         
    کنفرانس مسکو:  
     

پس از جنگ جهانی دوم، دولت شوروی سابق از دانشمندان جهان برای بازدید از تاسیسات اتمی این کشور دعوت نمود، آقای دکتر حسابی از طرف ایران به این منظور معرفی شدند. ماحصل آن دو سفرنامه به زبان های فارسی و انگلیسی است که بیانگر جزییات کامل مسافرت و بازدیدهایی است که ایشان در این سفر داشتند.

     
   
         
    بزرگداشت سیصدمین سالگرد نیوتن:  
     

به عقیده استاد حسابی ، این موقعیت بسیار خوبی بود که بعد از جنگ جهانی ، ایران حضور موثر خود را ، در مجامع بین‎‎‎‌المللی نشان بدهد ، آن هم در صورتی‎‎‎‌که دولت وقت ، برای شرکت در چنین مجمعی ، حاضر نشد ، یک ریال هزینه کند !
اما با وجود این‎‎‎‌که پروفسور حسابی ، شخصا به هزینه خودشان در این یادبود علمی جهانی شرکت جستند ، در لوح تقدیمی استاد ، که به خط زیبا و هنرمندانه خود ، تقدیم آن اجلاس جهانی نموده‎‎‎‌اند ، با درایت بسیار ، به نام یک هیئت از سوی دولت ایران اشاره نموده‎‎‎‌اند . که از یک سو نشانی شد ماندگار از فروتنی این استاد آرزومند و از سوی دیگر احساس مسئولیت ایشان برای سربلند نگاهداشتن کشورشان ، برای حضور در چنین مجامع علمی جهانی.

لینک ادامه مطلب -->

     
   
         
     عضویت هــــا (بخشی از عضويت‎‎‎‌های استاد)
     

عضو پيوسته شورای عالی فرهنگ 1321- 1315 ش و 1346- 1325ش .

 
     

عضو انجمن اصطلاحات علمی 1321 ش .

 
     

عضو شورای عالی فرهنگ از 1321 ش .

 
     

عضو كنفرانس علمی دانشگاه پرينستون 1325 ش (1946 م) .

 
     

عضو هیئت تالیف و ترجمه وزارت 1328 ش .

 
     

عضو كنگره علمی اتمی مسكو 1334- 1333ش(1955- 1954م) .

 
     

عضو كنفرانس علمی و بازديد از موسسات تحقيقاتی كشور فرانسه 1335- 1334ش (1956-1955 م) .

 
     

عضو هیئت علمی كنفرانس اتمی فرانسه 1337 ش (1958 م) .

 
     

عضو كنفرانس اتمی ژنو (سوييس) 1347- 1337ش (1968-1958 م) .

 
     

عضو دایمی كميته علمی فضا (ژنو) 1347- 1341ش (1968- 1962م) .

 
     

نماینده ایران و عضو كنفرانس بين‎‎‎‌المللی فضا (ژنو) 1337 ش ( 1958 م) .

 
     

عضو انجمن فيزيك اروپا از 1341ش (1962م) .

 
     

عضو انجمن فيزيك امريكا از 1341 ش (1962م) .

 
     

عضو انجمن فيزيك فرانسه از 1337ش (1958م) .

 
     

عضو آکادمی علوم نيويورك از 1334 ش (1955م) .

 
     

عضو کميته كنفرانس علمی و فنی فضا در نيويورك به نمايندگي دانشگاه تهران 1346 ش (1967 م) .

 
     

عضو كنفرانس علمی و فنی فضا در وين 1347- 1344ش (1968- 1965م) .

 
     

عضو انجمن فرهنگ ايران باستان .

 
     

عضو پيوسته فرهنگستان زبان ايران از سال 1314 ش (1915 م) .

 
     

عضویت در كنفرانس بزرگداشت علمای جهان در شيكاگو (1947م) .

 
       

عضو هيئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تصويب شورای عالي انقلاب فرهنگي ، 1370 ش .

 
      عضو هيئت امنای مركز تحقيقات بنيادی تريست (Trieste) ايتاليا ، به پيشنهاد پروفسور عبدالسلام .  
      عضو شورای دانشگاه از 1313 ش (1934 م) .  
      عضو دایمی كنفرانس بين‎‎‎‌المللی اتم .  
     

عضو كنگره رياضی ‎‎‎‌دانان اسلو (نروژ) 1315 ش ( 1936 م) .

 
     

عضو كميته علمی و فنی فضا ، نيويورك 1346 ش ( 1967 م) .

 
      عضو كنفرانس علمی بين‎‎‎‌المللی اكسفورد 1315 ش (1936 م) .  
     

عضو هيئت دایمی كميته بين‎‎‎‌المللی هسته يی 1330 ،1349ش .

 
      نماینده ایران در كنفرانس علمی بين‎‎‌المللی فيزيك دانشگاه كمبريج (انگلستان) 1325 ش (1947 م)  
     

نماینده ایران در کنگره بزرگداشت سيصدمين سال تولد نيوتن به دعوت انجمن پادشاهی انگلستان (لندن) 1326 ش (1947 م) .

 
      شركت در مراسم افتتاح راكتور اتمی هندوستان 1339- 1338ش (1960- 1959م) .  
           
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved