نمایشگاه های زیست محیطی 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
     

1- شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست :

این نمایشگاه در روزهای 15 و 16 اسفند ماه 1388 برابر با ششم و هفتم مارس 2010 از طرف دانشکده محیط زیست دانشگاه پیام نور در سالن مجتمع فرهنگی ورزشی شهید شوشتری شهرداری منطقه 2 تهران برگزار گردید ، محور اصلی آموزش های مطرح شده از طرف مرکز ارتقاء آگاهی های زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابی در این نمایشگاه ، بر آشنائی و حفاظت از گونه های حیات وحش ایران و صرفه جوئی در مصرف انرژی برای گروه های دانش آموزی پایه ابتدائی و راهنمائی تمرکز داشته است.


همکاران مرکز محیط زیست بنیاد پرفسور حسابی در حال آموزش چهره به چهرهنمائی از غرفه مرکز محیط زیست بنیاد پرفسور حسابی

2- شرکت در نخستین نمایشگاه کودک و محیط زیست:

این نمایشگاه در تابستان سال 1386 در محل موزه حیات وحش دارآباد تشکیل گردید . محور اصلی این نمایشگاه پیرامون آموزش محیط زیست به کودکان تمرکز داشت.


نماهایی غرفه مرکز زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابیآموزش آشنایی با حیات وحش ایران به کودکان زیر پنج سالحضور مهندس ایرج حسابی و مسئولین بنیاد پرفسور حسابی در غرفه نمایشگاه


 
   
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved