بزرگ ترین نشان علمی فرانسه، کوماندرو دو لا لژیون دونور (Commandeur de la Legion d'Honneur) و افیسیه دو لالژیون دونور (Officier de la Legion d Honneur)

 
صفحه اصلی  نقشه تارنما
     

 
    لیسانس زیست شناسی از دانشگاه فرانسوی بیروت ، 1299ش (1920م)  

لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه فرانسوی بیروت ، 1301ش ، (1922م)

تصویر مدرک
   

لیسانس مهندسی معدن از دانشگاه فرانسوی بیروت ، 1302 ش ، (1923م)

 
    لیسانس ادبیات از دانشگاه فرانسوی بیروت ، 1303ش (1924م) تصویر مدرک
    مهندسی برق از دانشکده برق پاریس ، 1304ش ، (1925م) تصویر مدرک
    گذرانیدن دوره ریاضیات و ستاره شناسی  
گذراندن دو سال اول رشته حقوق  
    گذراندن رشته پزشکی  
    دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن فرانسه، 1306 ش (1927 م) تصویر مدرک
   

نشان عالی دولت فرانسه، کوماندرو دو لا لژیون دونور (Commandeur de la Legion d'Honneur)

تصویر مدرک
    نشان تراز نخست دولت فرانسه، افیسیه دو لالژیون دونور (Officier de la Legion d Honneur) تصویر مدرک

     

  بازگشت به بالای صفحه

 
      
         
     

 
       
     

 
       
     

 
       
     

 
     
 
     

 
       
         
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved