نشست های
علمی - فرهنگی


نشست ستاندارد (پاییز 90)


 
صفحه اصلی نقشه تارنما
     
 
   
  نشست ستاندارد (پاییز 90)

 
     

چهارشنبه مورخ 2/9/1390 ، مدیران ، کارشناسان ، متخصصین و پژوهشگران موسسه ستاندارد و تحقیقات صنعتی کشورمان ، که هر یک ، شخصیت هایی سرد و گرم چشیده ، و برخوردار از سال های متمادی خدمت می باشند ، با بیانات ارزشمندی در گردهمایی ماهانه خود ، این بار ، به احترام بنیان گزار آن سازمان معظم کشور ، در بنیاد پروفسور حسابی تشکیل جلسه داده ، ضمن بزرگداشت یاد همکار سابق خود ، مراتب علمی ، اجرایی و تحقیقاتی فی مابین را ، مورد بحث و بررسی قرار دادند .

نکته قابل توجه ، بیان خاطرات آموزنده ، از همکاری استاد ، شاگردان و مدیران پیشین موسسه ستاندارد ، و حضور استاد در این موسسه بود . شایان توجه آن که ، انتظار می رفت این جلسه ظرف یکی دو ساعت به پایان برسد ، ولی یک روز کامل را ، به خود اختصاص داد و موجبات طرح نکات پرارزشی ، از کوشش های خستگی ناپذیر ، نه تنها در چگونگی تاسیس موسسه ستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، بلکه در طول کار پرارزش آن ، در تمامی این سال ها فراهم آورد .

این نشست که از ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر ادامه داشت ، فرصتی به وجود آورد که حاضرین در ابتدا ، توسط رییس واحدهای تحقیقاتی بنیاد پروفسور حسابی ، دکتر جمشید قسیمی ، با فعالیت های صنعتی ، پژوهشی و فرهنگی بنیاد و اهداف ، وظایف و برنامه های در اختیار آن ، آشنایی پیدا کنند .

همچنین فرصت مناسبی بود تا فرزند استاد و رییس هیات امنای بنیاد ، مهندس ایرج حسابی ، به سوالات آن بزرگواران در مورد چگونگی راهبری ، و نیز وضعیت حفظ و نگهداری این مجموعه علمی - فرهنگی پاسخ دهند .
در این روز فرخنده و فرصت مغتنم ، میهمانان ارجمند از موزه ، منزل ، کتابخانه ها و واحدهای مختلف این منزل قدیمی ایرانی و تاریخی کشورمان ، بازدید به عمل آوردند ، که نکات ارزشمند آن ، موجبات ابراز علاقمندی و استقبال آن بزرگواران از یادآوری های پربار فراگیری دانش ، سخت کوشی ، خستگی ناپذیری و سرانجام خدمت به این سرزمین والای مادری را فراهم آورد .

با توجه به علاقمندی این بزرگواران به عنوان شخصیت هایی محقق و کوشا در نوآوری های به روز و مورد نیاز کشورمان ، مقرر گشت ، تا ترتیب نشست های دیگری برای پرداختن به امور پژوهشی و صنعتی تحقیقاتی ، برقرار گردد .

 
         
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Professor Hessaby Foundation All rights reserved