نشست های
علمی - فرهنگی

نشست ستاندارد پیشکسوتان (زمستان 91)

 

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
     
 
   
  نشست ستاندارد پیشکسوتان (زمستان 91)

 
     

طی سالیان متمادی ، موسسه ستاندارد و تحقیقات علمی کشور ، تحت زعامت یکی از معاونت‎‎‎‌های وزارت صنایع و معادن کشور ، قرار داشت ، که متاسفانه ، نیروی اجرایی لازم و موثر ، در اعمال نکات ستانداردهای ضروری را نداشت ، ولی خوشبختانه ، با تلاش‎‎‎‌های حضرت آقای مهندس برزگری و تصویب مجلس شورای اسلامی ، به عنوان سازمان ملی ستاندارد ایران ، زیر نظر ریاست جمهوری ، قرار گرفت ، تا تمامی سازمان‎‎‎‌ها (بخش خصوصی و دولتی) ملزم به ارزش‎‎‎‌گزاری مستمر ، رعایت ضوابط مصوب و منطبق با ستانداردها و پیروی کامل از قوانین مربوط باشند .
یکی از اساسی‎‎‎‌ترین و کاربردی‎‎‎‌ترین مجموعه‎‎‎‌های تشکیل‎‎‎‌ دهنده این سازمان ، مرکز ملی اندازه‎‎‎‌ شناسی است ، که با مدیریت حضرت آقای مهندس بنایی ، از کارشناسان و مدیران خبره ستاندارد ، اداره می‎‎‎‌شود .
براساس برنامه‎‎‎‌ریزی این مدیریت ، گروهی متخصص با عضویت نمایندگان هیئت علمی و تجربه‎‎‎‌داران و دست‎‎‎‌اندرکاران سازمان‎‎‎‌های تخصصی ، مسئول تدوین سند راهبردی اندازه‎‎‎‌گیری کشور شده‎‎‎‌اند .
برای ایجاد یک زمینه پویا و با پذیرش مسئولیت مستمر ، برای فعال‎‎‎‌ترین ، کوشاترین و با سابقه‎‎‎‌ترین کوشندگان این مهم علمی ، جایزه ملی سالانه‎‎‎‌یی ، در نظر گرفته شده ، که آرنگ (سمبل) آن سَردیسِ پروفسور حسابی است .
در سالروز مراسم اندازه‎‎‎‌ شناسی جهانی سال جاری ، که با حضور ریاست سازمان ملی ستاندارد ، مسئولین تراز نخست کشور ، نمایندگان سازمان ملی ستاندارد سراسر ایران ، اعضای هیئت علمی دانشگاه‎‎‎‌ها ، صاحب‎‎‎‌نظران و پیش‎‎‎‌کسوتان علم ستاندارد و اندازه شناسی برگزار شد ، به شکل باشکوهی ، از این جایزه ملی کشورمان ، رونمایی به عمل آمد.

 
 
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Professor Hessaby Foundation All rights reserved