نشست های زیست محیطی 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
     

بخشی ازبرنامه های آموزشی اجرا شده توسط مرکز زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابی

1- برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه برای گروه های دانش آموزی پایه دوم و سوم دبیرستان :
این کارگاه آموزشی در مورخه دوشنبه 19/11/1388 برابر با 8 Feb 2010 در محل نشستهای بنیاد پرفسور حسابی برگزار گردید ، محور اصلی این کارگاه بر آموزش بـــــازیافت و تفکیک زباله از مبداء تمرکز داشته است . کلیه شرکت کنندگــــان از بین دانش آموزان ممتاز پایه دوم و ســــوم « دبیرستان دخترانه قائم یک » شهر باغستان از توابع شهرستان شهریار استان تهران انتخاب شدند .


دانش آموزان و اولیای دبیرستان« قائم یک »دانش آموزان دبیرستان« قائم یک» در حال آموزش بازیافت و تفکیک زباله از مبداء تمرکز

2- برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه برای گروه های دانش آموزی پایه اول دبیرستان : این کارگاه آموزشی در مورخه دوشنبه 9/12/1388 برابر با 28 Feb 2010 در محل نشستهای بنیاد پرفسور حسابی برگزار گردید ، محور اصلی این کارگاه بر آموزش تغئیرات اقلیمی تمرکز داشته است . کلیه شرکت کنندگان از بین دانش آموزان ممتاز پایه اول « دبیرستان دخترانه قائم دو » شهر باغستان از توابع شهرستان شهریار استان تهران انتخاب شدند .اهدای لوح تقدیر به اولیای دبیرستان دخترانه « قائم دو»آموزش مباحث نظری تغییرات اقلیمی در سالن نشستهای بنیاد پرفسور حسابیآموزش عملی ساخت یک اجاق خورشیدی ساده از کارتن و مقوا در محل دفتر مرکز حسابیدانش آموزان دبیرستان «قائم دو» در حال فراگیری ساخت اجاق خورشیدی ساده در محل دفتر مرکزعکس یادگاری دانش آموزان ، اولیای دبیرستان« قائم دو» و مسئولین بنیاد پرفسور حسابی

 
   
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved