تازه هـا

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
   

 
     
یادی از پروفسور علی جوان، سازنده اولین لیزر گازی جهان
تعیین ساعت ایران 
همایش یونسکو در بنیاد پروفسور حسابی
مراســــــم بیســـــت و یکمین بزرگـــــداشت پروفســور حسابی  
خلاصه‎‎‎‌ایی از زندگی استاد دکتر سید محمود حسابی به زبان آلمانی  
خلاصه‎‎‎‌ایی از زندگی استاد دکتر سید محمود حسابی به زبان عربی
حضوراستاد دکتر سید محمود حسابی در اولین اجلاس استفاده صلح‎‎‎‌ جویانه از فضا
بخشی از عضويت‎‎‎‌های استاد
بیانات ارزشمند برخی از شاگردان، دوستان و همکاران بزرگوار و قدرشناس استاد
نظری بر تئوری پروفسور حسابی
فیلم آخرین مصاحبه پروفسور حسابی
فیلم زندگی نامه پروبسور حسابی
خریـــد زمین در کــــره مریخ
بزرگداشت سی صدمین سالگرد تولد اسحاق نیوتن  
سخنرانی پروفسور حسابی در سوگ درگذشت پروفسور اینشتین  
استاد خرم و پیانوی پروفسور حسابی
مصاحبه مجله سخن با استاد
مدارک تحصیلی پروفسور حسابی  
چند نمونه از تز های تقدیمی اساتید بزرگ به پروفسور حسابی  
گـزیده تز دکترای فیــزیک پروفسور حسابی
گالری فیلم  
المپیک  
کاشی 47  
رساله فیزیک جدید و فلسفه ایران باستان  
رساله توانایی زبان فارسی  
تئوری استاد  
بورس پروفسور حسابی - دانشگاه متروپلیتن لندن  
آلینوش تریان  
   
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved