پروفسور حسابی از ابتدای کار علمی خود علاقه‎مند به پژوهش و یافتن مفاهیم جدید بودند. هر چند رشته ایشان، فیزیک، در آن سال ها دریایی از پژوهش را در برابر فیزیکدانان قرار داد و دکتر در این میان سهم خوبی از پژوهش این رشته را به خود اختصاص دادند، ولی بسیاری از زمینه‎های دیگر علمی و فرهنگی و ادبیاتی نیز به تحقیق و بررسی پرداختند.


 
صفحه اصلی نقشه تارنما
     

تحقیق نظری درباره ساختمان ذرات اصلی هسته اتم، دانشگاه تهران، 1324 ش (1945 م)

   
 

تحقیق درباره اصلاح قانون جاذبه عمومی نیوتن و قانون میدان الکترومانیتیک ماکسول (الکتریکی کولومب)، 1326 ش (1947م)

     

تحقیق درباره استنتاج ساختمان ذرات اصلی اتم از نظریه عمومی اینشتین، با راهنمایی پروفسور اینشتین، به زبان انگلیسی در دانشگاه پرینستون، 1325 ش (1946 م)

 
     

تحقیق درباره (نظریه نسبیت) در دانشگاه پرینستون، 1325 ش (1947 م) به چاپ رسیده است.

 
     

تتحقیق علمی در مورد اثر ماده برمسیرعبورنور و انحراف شعاع نورانی در مجاورت سطح یک جسم، به زبان انگلیسی، انستیتو علوم هسته‎یی شیکاگو، 1326 ش (1947 م).

 
     

تحقیق آزمایشگاهی عبور نور در مجاورت ماده در دانشکده علوم دانشگاه تهران، 1370-1326ش (1991-1947 م)

 
     

تحقیق درمورد دیوان حافظ و رساله جامع تفسیر ابیات و غزلیات حافظ

 
     

تحقیق درمورد گلستان و بوستان سعدی

 
     

تحقیق درمورد دیوان باباطاهر

 
     

تحقیق درمورد شاهنامه فردوسی

 
     

تحقیق درباره انواع ذرات اصلی و تعداد آنها

 
     

تحقیق درباره شکل فرمول قانون نیروی جاذبه جرمی

 
     

تحقیق درباره شکل فرمول قانون نیروی جاذبه الکتریکی

 
     

تحقیق درباره شکل فرمول قانون نیروی جاذبه مغناطیسی

 
     

تحقیق تجربی درباره تغییر نمار، شکست نور در نزدیکی سطح یک جسم

 
     

تحقیق در مورد لیزرها و نور همدوس (Coherent Light)

 
        تحقيق در مورد ارتعاش هسته مغناطيسی (Resonance Nuclear Magnetique)  
        تحقيق در مورد اثر موسبوئر (Effect Mossbauer)  
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Hessaby Bonyad All rights reserved