سازمان ملل، ارتقاء زیست محیطی بنیاد پروفسور حسابی 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
     

مرکز ارتقاء آگاهی‎های زیست‎محیطی بنیاد پروفسور حسابی

این مرکز در مرداد ماه سال 1387 بر اساس قرارداد شماره (IRA–OP3–2-06-11 (78 بین برنامه کمک‎های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل و بنیاد پروفسور حسابی به منظور ارتقاء آگاهی‎های زیست‎محیطی گروه‎های سنی و تحصیلی مختلف دایر گردید و در همان سال مورد بازدید مسئولان عالی‎رتبه برنامه عمران و توسعه سازمان ملل و برنامه محیط زیست سازمان ملل قرار گرفت .


از راست به چپ :
1- خانم مهندس لاله دارایی ، هماهنگ‎کننده ملی بین برنامه کمک‎های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل
2- خانم الزیرا ساگین باایوا ، نماینده برنامه محیط زیست سازمان ملل در آسیا
3- آقای کنت اوست بی ، نماینده ویژه برنامه عمران و توسعه سازمان ملل
4- خانم دنا ضیایی ، فعال محیط زیست
5- آقای مهندس ایرج حسابی

 
   
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Professor Hessaby Foundation All rights reserved